Andelsboligforeningen Folkvarsvej 11-13

Velkommen

Bestyrelsen ønsker herved at byde velkommen til vores hyggelige lille andelsboligforening. Vores hensigt med denne introduktion er kort at præsentere dig for andelsboligforeningens mere sociale aspekter samt at formidle nogle af de vigtigste praktiske oplysninger.

Facaden af Ejendommen Folkvarsvej 11-13 Løvfald i gården Gårdanlægget i det tidlige forår

Andelsboligforeningen Folkvarsvej 11-13 har eksisteret siden 1985, og huset har siden gennemgået en række forandringer. I løbet af 1990'erne blev ejendommen renoveret og moderniseret, og der blev etableret nyt fælles gårdanlæg. Det gjorde ejendommens dengang 24 lejligheder - som efterfølgende ved sammenlægninger af lejligheder er reduceret til aktuelt 20 lejligheder - til meget attraktive og tidssvarende boliger. Dette ønsker vi selvfølgelig at bevare mest muligt, hvilket har betydet, at vi årligt bruger en dag i fællesskab på at rengøre, pudse og istandsætte vores 2 opgange, gårdhaven - og de dertil hørende havemøbler - samt vaskekælderen. Dette er desuden en meget hyggelig dag, som afsluttes med en dejlig middag kreeret af beboerne selv.

Udover den årlige generalforsamling, hvor du også har mulighed for at møde de andre andelshavere og beboere, holder vi 1-2 aktivitetsdage, hvor vi laver en masse praktiske ting for at forbedre vores hus og nærområde. Alle andelshavere skal deltage og det plejer at være en god dag med sved på panden og en hyggelig fællesfrokost. Vi holder også en fest engang imellem. Vi vil opfordre dig til at deltage, da det plejer at være meget hyggeligt. Hvis du selv ønsker at holde en fest, plejer vi at "advare" de øvrige beboere ved at annoncere den nogle dage i forvejen. En enkel seddel opslået på hver af opgangenes opslagstavle er rigeligt, og generelt plejer det ikke at være et problem. Vi bor i et dejligt, men lydt hus, med et godt naboskab, som vi ønske at bevare, derfor har vi aftalt at vise hensyn til hinanden, ved at overholde de regler vi har for det gode naboskab.

I sommerhalvåret er vores smukke gårdhave et meget populært opholdssted for beboerne. Her er der også rig mulighed for at træffe ejendommens øvrige beboere, nyde solskinnet og det lune sommervejr, holde egne eller fælles arrangementer - bl.a. med benyttelse af vores fælles Webergrill. Desuden gøres der et stort arbejde ud af at ren- og vedligeholde samt pynte vores gård med krukker, blomster, og buske, som vi alle kan nyde, men også skal passe på.

Det gælder også vores vaskeri, som er tilgængeligt for alle beboere. Du kan læse om de gældende regler for brug af vaskeriets maskiner på de ophængte plancher i kælderen. Generelt gælder det, at vi prøver at holde vaskeriet rent og ryddeligt - dvs. passe på ikke at tabe vaskepulver, klappe tørrestativerne sammen efter brug osv. Til maskinerne bruges vaskekort, som sælges af viceværten eller en beboer. Et vaskekort koster 100 kr., og nogen gange er det en god idé - f.eks. op til en ferie - at købe flere kort ad gangen. En almindelig vask koster gennemsnitlig 18 kr. og en tørring 14 kr.

Alle husets beboere kan frit benytte foreningens fællesbade, som består af to separate baderum. Reglerne for brug heraf er opslået på indersiden af dørene - husk desuden at skrabe glasfladerne fri for vand; det letter den ugentlige rengøring meget, da det ellers kalker meget hurtigt til.

Dit daglige husholdningsskrald er kun en del af det affald, som du kan komme af med i gården, hvor der ved siden af indgangen til det sorte cykelskur er to indkast til gårdens skraldesugsystem. Vær opmærksom på at skaktåbningerne ikke er særligt store, så pas på med at fylde for meget i dine affaldsposer. Hver søndag kan storskrald hensættes i gården på de indrettede opsamlingssteder. I karreens gårdlaug er vedtaget to regelsæt, hhv. affald og storskrald, som du kan læse om på ophængte plancher i gården.

I ejendommen har vi flaskegenbrug: for enden af huset - i indkørslen til garagen - står opstillet to flaskecontainere, hvor du kan komme af med dine glas. Alternativt har kommunen opstillet en stor, grå glascontainer til alle former for glas i en af ovalerne på Folkvarsvej.

Hvis du har spørgsmål til noget - eller der er ting i det ovenstående, som du er i tvivl om -, er du meget velkommen til at henvende dig til os - bestyrelsen, viceværten eller dine naboer. Det er vores håb, at det gode forhold mellem beboerne indbyrdes og den nære kontakt til bestyrelsen opretholdes, og vi ønsker at give dig en mulighed for at føle dig som en del af foreningen.

Hvis du har gode ideer til, hvordan vi i fremtiden kan gøre vores andelsboligforening endnu mere attraktiv - eller bare har lyst til at deltage i planlægning, arrangement og afvikling af forskellige arrangementer, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Vi påskønner idérigdom, engagement, ihærdighed, initiativ, drive, ildhu og ansvarsfølelse!